Egw

Jinsi ya kuitendea nuru mpya!
Jinsi ya kuzitumia Shuhuda
Mashaka juu ya Shuhuda?bado!
Imani za 1844-1900 ni za milele
Utabiri wa kujitenga na Imani
Maono kuhusu Waadventistabado!
EGW: Kuhusu Konferensi Kuubado!
Umoja wa watu wa Mungu
EGW: Alifundisha Kristo ni nani?
“Hatuna chochote cha kuhofia kwa ajili ya wakati ujao, isipokuwa kama tutasahau njia ambayo Bwana ametuongoza nayo, na mafundisho yake katika historia yetu iliyopita.” –(Ellen G. White, LS 196.2).

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)