Sda

“Usiiondoe alama ya mpaka wa zamani, Uliowekwa na baba zako.” Mithali 22:28
“Wako waziondoao alama za mipaka; Huyachukua makundi kwa jeuri na kuyalisha.” (Ayubu 24:2
“Wakuu wa Yuda ni kama watu waondoao alama ya mpaka; nitawamwagia ghadhabu yangu kama maji.” (Hosea 5:10)

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)